Προσφορές
Διοφθάλμιες Λούπες Riester

Τα πλεονεκτήματα των Διοφθαλμικών Λούπων του οίκου Riester Γερμανίας είναι προφανή:

-Βελτιωμένη στάση εργασίας.

-Μείωση της πίεσης των ματιών.

-Ευκρινή εικόνα  και με  δυνατότητα LED φωτισμού.
loupes

Σύστημα SuperVu τύπου Γαλιλαίου

2,0, 2,5 φορές και 3.0x μεγέθυνση.

Κίνηση με παράλληλη διατήρηση εστίασης. Η ελαφριά μπάρα αλουμινίου με ατομική ρύθμιση της κάθε κόρης (ασυγχρόνιστος μηχανισμός)  παρέχει την δυνατότητα  σταθερής τοποθέτησης των διοφθαλμικών λούπων και τη βέλτιστη ευθυγράμμιση της εστίασης, εξαλείφοντας κεφαλαλγία και κόπωση των ματιών.


Νέα Προϊόντα

Ενδοσκόπια Riester Γερμανίας pdf-file-logo-icon pdf-file-logo-icon

Χειρουργικές Λούπες Riester Γερμανίας pdf-file-logo-icon pdf-file-logo-icon
 
Design by  WEB & COMMUNICATION DESIGN
Developed by  Devplus.gr - Web Design | Software | Services